Podpojištění Vás může připravit o miliony korun, ochranou před tímto rizikem je pravidelná aktualizace pojistných částek


24. ledna 2022
V poslední době jsme svědky růstu cen stavebních prací, energií a materiálů, kdy některé materiály zdražily i na několikanásobek. To způsobilo, že náklady na obnovu majetku v případě škody rovněž výrazně vzrostly, a proto je důležité, aby tomuto vývoji odpovídalo i nastavení pojištění a výše pojistných částek. Pro ilustraci: jen za poslední rok zjišťujeme u některých našich klientů nárůst hodnoty majetku/pojistných částek v průměru o 20 %.

Ujednání o nutnosti správného nastavení pojistných částek tak, aby v okamžiku vzniku škody odpovídaly aktuální hodnotě pojištěného majetku, je obsaženo téměř ve všech pojistných podmínkách. Pokud pojistné částky nejsou stanoveny správně, má pojišťovna právo uplatnit podpojištění, tj. krátit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka ke skutečné hodnotě majetku (ceně, za kterou lze majetek znovu pořídit). Podpojištění tak může v případě škody představovat snížení plnění ze strany pojišťovny i v milionech korun. Oproti tomu zvýšení pojistných částek na reálnou aktuální hodnotu nemusí vždy znamenat vysoký nárůst pojistného.

Kontrolu správného nastavení pojistných částek doporučujeme klientům u všech druhů pojištění, nejlépe v pravidelných intervalech, ideálně každoročně před obnovou pojistné smlouvy (pokud nedojde k nějaké podstatné změně, například koupě drahé nemovitosti, kdy je potřeba reagovat ihned). S úpravou pojistné smlouvy Vám pomůžeme.

Pokud máte zájem o aktualizaci pojistných částek, kontaktujte prosím svého konzultanta v RENOMIA, nebo naši klientskou telefonní linku RENOMIA +420 222 390 888. Velmi rádi s Vámi projednáme tyto a další oblasti, abychom se ubezpečili, že Vaše pojištění odpovídá Vašim potřebám a je správně nastavené s ohledem na aktuální ekonomický vývoj.

Karel Kypta, karel.kypta@renomia.cz
senior manager oddělení péče o klienty RENOMIA

Další články: