Webináře RENOMIA FORUM měly velký úspěch, zajímavá témata pro Vás chystáme i letos


24. ledna 2022

Celkem pětkrát jsme se v roce 2021 prostřednictvím aplikace zoom sešli s našimi klienty u odborných webinářů RENOMIA FORUM. Jsme rádi, že nám toto technické řešení umožnilo zůstat s Vámi plně v kontaktu a seznamovat Vás s nejdůležitějšími trendy a změnami ve světě risk managementu a pojištění.

Vybrali jsme témata, jejichž důležitost v čase pandemie a s ní souvisejících ekonomických problémů v mnoha průmyslových odvětvích narostla, a tak věříme, že pro Vás byla účast na webinářích přínosem. 

Za nejrychleji rostoucí podnikatelské riziko poslední doby jsou považovány kybernetické útoky, a právě pojistná ochrana před touto hrozbou byla posledním loňským tématem série webinářů RENOMIA FORUM. Dalšími tématy byla odpovědnost členů statutárních orgánů společností (D&O), rizika v dopravě a přepravě, kreditní rizika a řízení rizik v real estate.

Od účastníků jsme v průběhu celého roku zaznamenávali pozitivní reakce, a tak budeme rádi ve webinářích pokračovat i letos, kdy snad již budou doplněné i akcemi naživo, nebo alespoň v tzv. hybridním módu. Velmi bychom si přáli, aby i nadále pro Vás byly webináře RENOMIA FORUM zdrojem inspirace a užitečných informací. Uvítáme proto Vaše podněty k tematickému zaměření nebo na obsahové či technické zlepšení webinářů RENOMIA FORUM. Adresovat je můžete řediteli péče o klienty RENOMIA GROUP Michaelovi Dubskému (michael.dubsky@renomia.cz), nebo nám je sdělit prostřednictvím krátkého dotazníku. Předem Vám za to velice děkujeme.

Další články: