RENOMIA NEWS 2022: Allriskové krytí pro malé firmy a živnostníky a inovované pojištění odpovědnosti dopravce


24. ledna 2022
Pro naše klienty přinášíme neustále nová řešení a aktualizovanou nabídku služeb. Pozadu nezůstává ani nabídka pro malé firmy a živnostníky. V roce 2021 se nám podařilo u většiny pojistitelů v ČR aktualizovat exkluzivní smluvní ujednání pro pojištění majetku a odpovědnosti. Tato smluvní ujednání rozšiřují pojistnou ochranu námi sjednaných pojistných smluv oproti smlouvám uzavřeným přímo u pojistitele.

Vylepšením podmínek prošel také náš exkluzivní produkt RENOMIA PLUS pro pojištění menších firem a živnostníků. Novinkou roku 2022 bude, že se pojištění bude vztahovat na škody na majetku způsobené jakoukoliv nahodilou událostí mimo vyloučených (tzv. allriskové krytí). Tento způsob pojištění v případě malých firem a živnostníků není na trhu zatím běžný.

Další novinkou, kterou chystáme, je inovovaný produkt pojištění odpovědnosti silničního dopravce – RENOMIA DOPRAVCE. Velkou změnou bude úspora administrativy související se správou pojistné smlouvy. Nově nebude nutné aktualizovat pojistnou smlouvu a certifikát o pojištění při každé změně vozového parku. Místo toho se bude hlásit pouze změna obratu.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a náměty na další vylepšení, která byste v pojistných produktech a službách RENOMIA pro malé a střední podnikatele uvítali. Adresovat je můžete na svého konzultanta v RENOMIA nebo na senior manažera oddělení péče o klienty RENOMIA Karla Kyptu, karel.kypta@renomia.cz.

Další články: