Řešíte spornou škodu? Naši specialisté likvidace jsou tu vždy pro Vás


24. ledna 2022

Likvidace škodní události k plné spokojenosti klienta je jedním z nejdůležitějších aspektů naší práce. Jen za rok 2021 jsme v RENOMIA pomohli našim klientům s řešením téměř 70 000 pojistných událostí. Mezi nimi byla i řada takových, které se v počátku zdály téměř neřešitelné – okolnosti vzniku škody byly natolik komplikované nebo nejasné, že pojistitel odmítal pojistné plnění vyplatit nebo navrhl jeho snížení.

V RENOMIA jsou naši klienti vždy na prvním místě, a tak pokaždé hledáme možnosti, jak rozhodnutí pojistitele zvrátit a škody zdárně vyřešit ku prospěchu klienta. Následující příklad ukazuje, že ani v situaci, kdy pojistitel uplatňuje výluku, se s tímto tvrzením nespokojíme. V obou případech se nám podařilo naší aktivitou a intenzivní komunikací s pojistiteli prokázat, že nárok klienta na pojistné plnění je oprávněný.

Požár speciálního stroje

Příčinou škody byla technická závada na akumulátoru stroje. Pojistitel provedl šetření a škodu zamítl. Technickou závadu na akumulátoru pojistitel prohlásil za příčinu, kterou lze zahrnout pod konstrukční vadu, tedy pojem uvedený ve výlukách z pojištění. Následovalo několik odvolání s vysvětlením, že z technické závady došlo pouze k poškození akumulátoru a následná škoda byla způsobena z jiného pojištěného nebezpečí – požáru. Vypracovali jsme dodatečné odvolání s podrobnou analýzou procesu vzniku škody. Tento krok vedl k přehodnocení příčiny škody, tedy požáru, a pojistitel uhradil škodu ve výši 12 mil. Kč.

Velmi rádi i Vám pomůžeme s likvidací případné škody k Vaší spokojenosti.

Martin Ivan, martin.ivan@renomia.cz
ředitel oddělení likvidace RENOMIA

Další články: