Pandemie, tornádo. Specialisté likvidace RENOMIA byli v náročném období klientům oporou


14. září 2021

Podpora při řešení pojistných událostí je významnou součástí našich služeb pro Vás, a to ve všech zemích, kde RENOMIA GROUP působí. Jsme hrdí, že jsme dokázali tento servis poskytnout prakticky bez jakéhokoli omezení i v průběhu pandemie.

Důležitou roli sehráli naši specialisté likvidace také po nedávném řádění tornáda na Moravě, kdy jsme zajistili pomoc postiženým občanům, a to bez ohledu na to, zda jsou klienty RENOMIA, a stále v této pomoci pokračujeme. Lidem a firmám jsme pomáhali s evidencí škod a hlášením do pojišťovny a zároveň probíhala jednání s pojistiteli, aby byla v co nejkratším čase vyplacena záloha a byla tak zajištěna alespoň první finanční pomoc. Zálohy byly vyplaceny v řádech dní ke spokojenosti většiny poškozených.

Naši kolegové z oddělení likvidace i nadále sledují finanční situaci poškozených a doporučují naší nadaci HLAS SRDCE, komu by měla směřovat finanční pomoc z mimořádné sbírky této nadace. Do ní přispěla jak samotná RENOMIA, tak zaměstnanci a partneři částkou téměř 1,5 milionu.

Navzdory tomu, že jsme v posledním roce zažili řadu situací, s nimiž jsme se předtím v takovém rozsahu v ČR nesetkali, tak je zde namístě pochválit a poděkovat zástupcům pojistitelů, kteří ve většině případů fungovali velmi dobře a díky společnému úsilí likvidace probíhaly ke spokojenosti klientů.

Další články: