Připravujeme pro Vás specializované webináře RENOMIA FORUM, věnujeme se na nich významným rizikům a efektivním nástrojům pro jejich řízení


01. června 2021

Zakládáme si na tom, že naši specialisté rozumějí oborům podnikání našich klientů – v současnosti disponujeme více než 30 odbornými týmy – a že s našimi klienty sdílíme důležité informace, které jsou pro kvalitní řízení rizik potřeba. Vzhledem k tomu, že se dnes všechna větší setkání mohou konat pouze ve virtuálním prostoru, spustili jsme před nedávnem sérii odborných webinářů RENOMIA FORUM.

Věnujeme se v nich oblasti komplexnějších produktových rizik, která jsou pro klienty složitější na pochopení, zároveň jim ale související pojistná řešení přinášejí velkou přidanou hodnotu. Webináře jsou našim klientům k dispozici zdarma.

Během každého z webinářů se nejprve věnujeme přesnému popisu rizika a až posléze možnostem konkrétního pojistného řešení a případně i dalších způsobů, jak se před daným rizikem efektivně chránit. 

V nedávné době proběhl webinář týkající se rizika odpovědnosti manažerů a členů orgánů (tzv. D&O) a také webinář zaměřený na kreditní rizika. Příštím tématem bude řízení rizik při developerské činnosti a chystáme i další zajímavé oblasti. Pokud máte zájem se webinářů RENOMIA FORUM účastnit, kontaktujte nás na e-mailu marketing@renomia.cz.

Další články: