Trendy na pojistném trhu a nová rizika


01. června 2021

S digitalizací se setkáváme na každém kroku. Na straně jedné nám přináší svobodu komunikovat a ovládat i ta nejsložitější zařízení prakticky odkudkoli na planetě, na straně druhé přinesla nové hrozby v podobě kybernetických útoků. Zatímco před lety byly jejich terčem hlavně velké mezinárodní společnosti, dnes si útočníci vybírají naopak ty nejzranitelnější cíle – malé a střední firmy, pro něž je zablokování dat či naopak jejich únik takovou hrozbou, že ochotně zaplatí požadované výkupné. Riziko dále umocňuje práce z domova, k níž musela v době pandemie přistoupit většina nevýrobních firem, domácnosti zaměstnanců totiž obvykle nejsou tak kvalitně zabezpečeny proti IT útokům jako kanceláře firem. Zároveň i přes vzrůstající osvětu v oblasti kyberbezpečnosti zůstávají nejslabším článkem obrany samotní uživatelé IT technologií, kteří nejsou dostatečně opatrní a útočníkům mnohdy sami „otevřou dveře“.

Následky kybernetických útoků mohou být velmi kritické a mohou zásadně ovlivnit kontinuitu provozu společnosti. Přerušení provozu a jeho znovuobnovení, poškození dobrého jména, pokuta od regulatorních orgánů, to vše si žádá obrovské náklady.

Mapování kybernetického rizika zapadá do komplexního řešení rizik ve firmě (risk management) a mělo by se k němu proto přistupovat jako k jakémukoli jinému riziku. Nepodceňovat jej a mít připravený detailní plán postupu pro případ, že bude firma takovému útoku vystavena. Se sanací finančních škod klientům v takovém případě může pomoci kvalitní CYBER pojištění, které se jako jediné v současnosti na tato rizika vztahuje (kybernetická rizika již není možné pojistit v rámci jiného produktu).

Dlouhodobý trend v oblasti zvyšující se kybernetického rizika (četnost i závažnost) bude pokračovat, i s ohledem na rozšiřující se automatizaci výrobních procesů, e-commerce, IoT, k dispozici jsou dnes ale kvalitní pojistná řešení, která je možné uzpůsobit potřebám jednotlivých firem.

V souvislostí s digitalizací však čeká pojistný trh v blízké budoucnosti jiná závažná otázka: jak se postavit k problematice autonomního řízení. Dosud totiž není ani v právní rovině uspokojivě vyřešen problém, kdo bude odpovídat za škodu, kterou takové vozidlo způsobí třetí straně na majetku či zdraví.

Další články: