Chraňte nejen svůj hmotný, ale také nehmotný majetek – škody na něm rok od roku rostou a ohrožují finanční stabilitu firem


01. června 2021
Pojištění majetku je jedním z nejrozšířenějších typů korporátního pojištění a naprostá většina firem má pojištěn svůj hmotný majetek, ať už z důvodu vlastní ochrany před riziky nebo na základě požadavků od financujících bank či dalších věřitelů. V posledních letech se majetková struktura řady společností co do poměru hmotného a nehmotného majetku proměnila, ale pouze přibližně 15 % firem na to zareagovalo a nějakým způsobem ochranu svého nehmotného majetku řeší. Nehmotný majetek je přitom v některých odvětvích podnikání zcela zásadní a firmám hrozí obrovské škody, pokud dojde k jeho ztrátě či zneužití.  

V RENOMIA vždy s klienty nastavujeme pojistný program tak, aby chránil jejich podnikání před všemi aktuálními riziky a zohledňoval také jejich rozvojové plány. Velkým tématem je v této souvislosti připojištění přerušení provozu – nemožnost vyrábět či zajišťovat služby má dnes často pro firmu daleko větší finanční následky než škoda utrpěná na hmotném majetku, která obvykle následné finanční škodě předchází.

Při tvorbě pojistných programů jsme díky své znalosti pojistných produktů a díky svým vztahům s pojistiteli schopni využít řadu nadstandardních doložek a odchylných ujednání, která zásadně zkvalitňují rozsah pojistného krytí. Rádi Vám pomůžeme ověřit, zda Vaše nastavení majetkového pojištění odpovídá aktuálním rizikům, jimž Vaše společnost čelí a také plánům na další rozvoj tak, aby je případná majetková škoda nemohla ohrozit.

Další články: